تعرفه های طراحی گرافیک

تعرفه های زیر اصلاً قابل قیاس با تعرفه های اعلام شده از سوی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران نمی‌باشد؛ به مراتب کمتر از آن می‌باشد. هدف از این تعرفه ها رعایت حقوق مشتریان و انجام امور گرافیکی اشخاص درخواست کننده می‌باشد.

Graphicspay

 

تعرفه های عکاسی همراه با طراحی

برای سفارش عکاسی (همراه با طراحی) لازم به ذکر است که عکاسی پرتره کمتر از ۳ عکس و عکاس صنعتی کمتر از ۵ عکس پذیرفته نمی‌شود.

photographypay