HTML Improvements

آموزش بخش HTML Improvements در گوگل وب مستر

HTML Improvements یک قسمت دیگر از پنل گوگل وب مستر می‌باشد که امروز تصمیم گرفتیم با شما درباره آن صحبت کنیم. گوگل هنگامی که سایت شما را بررسی می‌کند، ممکن است مشکلات مختلفی را تشخیص دهد که شاید باعث تجربه کاربری خوشایندی برای کاربران نشوند. مشکلات متعددی ممکن است در بخش HTML Improvements نمایان شوند ولی این مشکلات، همانطور که …